Nieuws 2020


December 2020

12 december Doedag Park Uithof. In kleine groepjes is er onderhoud gedaan aan het Park. In het voedselbos werden in het boerderijvak boompjes vrijgezet, het heggetje weer toonbaar gemaakt, lavendel bij het amfitheater geplant, de kruidenheuvel onkruidvrij gemaakt. In het park werden wilgen takken geknot en gebruikt voor het wilgenpark. (foto's I. Mommers en L. Plante)

November / december 2020

De pergola wordt gebouwd en het gaat snel, deze is inmiddels klaar. Ook bij het amfitheater is begonnen met de aankleding en het verbeteren van het podium. (foto's I.Mommers)

Oktober 2020

Pergola

De stammen van de essen die gekapt zijn, worden verwerkt tot een pergola. Maar eerst moesten ze een half jaar drogen in de buitenlucht. 

De gemeente heeft besloten dat in het voedselbos circulair gewerkt wordt. Dat houd in dat wat er uit het voedselbos komt, zoals de takken en de stammen van de essen zo veel mogelijk in het voedselbos gebruikt wordt in bijvoorbeeld takkenrillen of een pergola.

De pergola wordt in het najaar gebouwd en daarbij zal een mobiele zaagmachine worden gebruikt om van de stammen balken te zagen.  Dat gebeurd door mannen van de EijkNa de bouw van de pergola worden kiwi's en druiven geplant.

Foto's : H. Zwennes

amfitheater

De bankjes zijn nu van zittingen voorzien. Groen [en] Meer heeft de bankjes van Almeers hout gemaakt. Er wordt nog gewerkt aan podium en aankleding van het amfitheater.

Duurzaam hout

Via facebook hebben we een partij duurzaam hout weten te bemachtigen. De partij hout is geschonken door de firma Adequat. Met het hout gaan we het amfitheater aankleden.

 

Foto I.Mommers

Boskamers Voedselbos

In het voedselbos zijn 4 boskamers, tot nu toe nummerden we ze. Maar dat bleek voor bezoekers nogal verwarrend. Daarom hebben we elke boskamer een eigen naam gegeven.

 

Boskamer namen:

·        Boskamer 1 wordt Uitkamer

·        Boskamer 2 wordt Bijenkamer

·        Boskamer 3 wordt Bloemen kamer

·        Boskamer 4 wordt Boerderij kamer

 

 

Het pad (oude busbaan) tussen Avonturenpad en Gouwenbrug wordt Pergolaantje

Bomen Westerdreef

Er is een second opinion onderzoek geweest over de abelen langs de Westerdreef door bomenexpert Kopinga. Die concludeert dat de bomen nog wel 40 jaar mee kunnen. Klik op de link voor meer informatie en het artikel van de SP.

Opening Jeugdland

Het is nu bijna zover, de langverwachte opening van Jeugdland Haven!

Vanaf woensdag 28 oktober hopen de begeleiders van Jeugdland iedereen te mogen verwelkomen op het mooie nieuwe land.  

 

Openingstijden:

woensdag 28 oktober: 15.00 - 17.30

Daarna elke woensdag tot de wintersluiting: 12.30-17.30

Vrijdag: 12.30 - 17.30

september 2020

Bijen- en insectenhotel

Op 5 september was de symbolische uitreiking van de bijenhotels.Landschapsbeheer Flevoland en Groen en Meer Kwintes zijn in de zomermaanden druk bezig geweest met het ontwerpen van de vijftien bijenhotels en de eerste exemplaren zijn klaar! Ook voor ons Voedselbos is er eentje in de maak. In de loop van het najaar wordt dit bouwwerk geplaatst. In het voorjaar verwachten we veel wilde bijen en andere insecten die er gebruik van gaan maken. Foto's  I. Mommers

Fietspaden en werkzaamheden

Vanaf 7 september tot 23 oktober worden er aan de fietspaden werkzaamheden uitgevoerd. Omdat er onder andere geasfalteerd wordt, zijn er in deze periode weinig activiteiten in en om het Park. Doe dagen  van beide vrijwilligersgroepen gaan niet door en ook Burendag gaat niet door..

 

augustus 2020

de havenaar

Almere, 20 Augustus –

 

Aan de straat Uithof is vanmiddag door Robert van Ballegoij van Bun Projectontwikkeling samen met Willem van der Laan van de gemeente Almere en Jurn Hutten van Hegeman Bouwgroep de eerste paal geslagen van het complex ‘De Havenaar’ in Almere Haven. Het complex bestaat uit 41 huurappartementen, gelegen aan het prachtige park Uithof.

 

Meer weten volg de link >> de eerste paal van de Havenaar

Juli 2020


Honing bestellen

bijen en honing

Update 11 september

De afgelopen dagen is er een poging gedaan de bijenkasten in Park Uithof open te maken. Misschien wilde iemand zo honing bemachtigen, wie het weet mag het zeggen. Feit is dat de bijen enorm kwaad waren geworden en dat de imker grote moeite heeft gehad deze weer rustig in hun kast te krijgen. We hopen dat het volk deze aanslag overleefd. De imker heeft daarbij wat steken opgelopen, want kwade bijen steken nu eenmaal. Degene die gepoogd heeft de kasten open te maken zal waarschijnlijk ook gestoken zijn.

Beste mensen, laat de bijen hun gang gaan en blijf buiten het hek. Als de imker er is om de bijen voor de winter te voeren dan wil hij wel uitleg geven over de bijen en hun leven. Er is nu geen honing in de kasten, die zit in potjes en die kan je bij ons bestellen voor een klein bedrag.

Wandelaars, als je wat gezien hebt, horen we dat graag.


Bomenkap Langs de Westerdreef


Verklaring van het bestuur

Bomenkap Westerdreef

De stichting is erg geschrokken van de plannen van de Gemeente om alle bomen langs de Westerdreef te gaan kappen. Na jaren van kap voor de plaatsing van Jeugdland in het park en daarna de kap van zieke Essen, nu dus de radicale kap van bomen langs de dreef.

 

In ons standpunt beperken we ons tot dat deel van de dreef gelegen aan de zijde van het park Uithof/Voedselbos.

 

De stichting is er niet van overtuigd dat alle bomen langs de dreef ziek zijn en/of aan het einde van hun levenscyclus zijn, zoals wordt gesteld door de Gemeente.

 

We hebben begrip dat de Gemeente bomen wilt weghalen die een gevaar vormen voor het verkeer wat over de dreef rijdt. De Gemeente zal aansprakelijk worden gehouden als takken of hele bomen op langsrijdend verkeer valt, zeker als dat bekend zou zijn.

Dat wil je te allen tijde voorkomen. En wellicht is er hier en daar wel een zieke boom. Maar we geloven op voorhand niet dat

dit voor alle bomen zou gelden.

 

Vandaar dat wij een second opinion willen van de status van deze bomen.

 

Het is ons doel om zoveel als mogelijk is aan bomen te laten staan.

Met een periodieke schouw kan de conditie van de bomen beoordeeld worden. En zonodig kan gekapt worden.

 

Park Uithof kent een bomenrij aan de voorkant die werkt als een gesloten wand. Zodra daar 43 volwassen bomen gekapt gaat worden en 24 jonge dunne bomen voor in de plaats gaan komen, ontstaan er grote open gaten.. Als je dat berekent naar omvang, houd je nog geen 10% over. Dat betekent veel geluidsoverlast, zicht op verkeer dat langsrijdt. Het besloten karakter van het park wordt daarmee ernstig geschaad.

 

Wij zullen de Gemeenteraad hiervan op de hoogte stellen en hopen dat men terugkomt op dit rigoureuze besluit.

 

Het bestuur van Stichting Belangen Park Uithof

de situatie langs de westerdreef

Bosrand langs de Westerdreef
Bosrand langs de Westerdreef

BLOG Bomenkap Westerdreef

 

Afgelopen week verspreidde de gemeente een nieuwsbrief over de abelen langs de Westerdreef. De gemeente wil deze bomen vervangen door andere jonge bomen.

Doordat het hier bomen langs een doorgaande weg betreft, is er geen inspraak met de buurten nodig.  Lees verder ..


Bewoners starten een handtekeningen actie!

Onderteken de petitie

Bosrand langs de Westerdreef
Bomen langs de Westerdreef


Amfitheater

Het Amfitheater is zo goed als klaar, het wachten is op de zittingen.

juni 2020

Amfitheater

De firma Krinkels bouwt in het Voedselbos een amfitheater van schanskorven en puin, half juli moet het ongeveer klaar zijn.

Corona

De activiteiten beginnen weer. wel aangepast aan de corona maatregelen. Dus afstand bewaren en handen schoon houden.

Mei 2020

container

 

WE ZIJN TROTS OP ONZE NIEUWE CONTAINER OM ONS GEREEDSCHAP IN TE BEWAREN. EN OP DE KANJERS DIE DAARBIJ HIELPEN.

 

Paddenstoelen

In de maand mei zijn de omgezaagde  stammen langs het Avonturenpad voorzien van deuvelbroed.

 

Deuvelbroed is entstof van paddenstoelen. Als alles goed is en het weer meewerkt kan later in het jaar of volgend jaar geoogst worden. De geënte paddenstoelen zijn drie soorten oesterzwammen, deze zijn grijs en creme van kleur en kunnen vanaf augustus verwacht worden.

april 2020

website

Er zijn twee nieuwe pagina's aan de website toegevoegd. Een over de aanleg van het Voedselbos en eentje over de bijen in het Voedselbos.

Corona crisis

In verband met de Corona crisis worden de activiteiten aangepast en uitgesteld. Zie hiervoor de berichten in de agenda

Werkzaamheden bijna gedaan

De werkzaamheden van de aannemer zijn bijna gedaan. De laatste hand wordt gelegd aan Jeugdland en het park zelf. Het voedselbos is zo goed als gereed.

In het voedselbos zijn tal van fruit en notenbomen geplant, zodat het voedselbos als zodanig nu wel deze naam verdient. Het duurt nog wel even voor de bomen vruchten geven en we kunnen gaan plukken. 

Jeugdland in aanbouw
Jeugdland in aanbouw

Nieuw in het park

update mezenkastjes

Extra mezenkastjes in Park Uithof

 

Enige weken geleden hebben twee vrijwilligers  nog 7 koolmeeskastjes opgehangen. Daarvan 3 in het voedselbos in boskamer 1, deze komen dus bovenop de aantallen die er opgehangen  zijn vanuit de gift van NL Doet.

 

De andere 4 zijn in het Windbreekbos tegenover de Uithof  opgehangen.

 

De kasten hebben we van de Gemeente gekregen i.v.m. de bestrijding van de eikenprocessierups. Er is nog een toezegging gedaan voor 2 vleermuiskasten.

 

De kasten zijn gemaakt zijn door 'Groen en Meer', van het hout van Essen die gekapt zijn. Bij Groen en Meer werken jongeren met een taakstraf en wordt gewerkt met plaatselijk hout.

 

Het insectenhotel is door Robert hersteld en is op een hardhouten paal gezet in boskamer 1

Nestkastjes

In het park zijn in het kader van NL Doet nestkastjes opgehangen voor mezen. De mezen bestrijden onder andere de eikenprocessierups, door deze te voeren aan hun jongen. Ze zijn opgehangen omdat er in het Park Uithof een paar eiken staan. De eiken worden niet door de gemeente behandeld en leveren dus gevaar op voor de wandelaars.

 

 

Voor de vleermuizen in het park zijn een tweetal vleermuis kasten opgehangen. Ook vleermuizen leveren een bijdrage bij het bestrijden van de eikenprocessierups. De vleermuiskasten zijn door een van onze vrijwilligers gemaakt. 

 

Iedereen kan helpen bij de bestrijding van de rups door in eigen tuin een mezenkastje op te hangen.  

Kruidenheuvel

De komende maanden wordt de kruidenheuvel verder ingericht. Daarvoor worden plantjes gekweekt door vrijwilligers.

Een laurierstruik is toegevoegd aan het kruiden assortiment van het voedselbos.

Januari 2020

werkzaamheden in het park

Op woensdag 9 januari is de aannemer begonnen met het kappen van de zieke essen en een aantal abelen.

Er stonden nogal wat hele grote essen in het park, dus heeft de kap nogal impact. De essenstammen worden gebruikt voor een pergola voor druiven en kiwi's, daarvoor worden ze eerst opgeslagen om te drogen. De kleinere takken van de essen worden verwerkt in een takkenril langs de Westerdreef. Een paar stammetjes  van enkele abelen zullen voor paddenstoelen kweek worden gebruikt. Een paar grote stronken worden op de oever tegenover de ijsvogelwand neergelegd.

De zieke essen en andere bomen die gekapt worden worden vervangen door noten- en fruit- en sierbomen. Er zullen uiteindelijk een zestigtal bomen bijkomen. Deze zijn uiteraard nog klein maar zullen over enkele jaren fruit opleveren.

De aannemer ontziet zoveel mogelijk de plekken waar de bollen zijn geplant. 

 

bijenstal gebouwd in Bijenhofje

Maandag 6 en dinsdag 7 januari werd door de Wilgenteen een mooie bijenstal gebouwd om de oude wat slordig ogende plastic pallets te vervangen, De bijenstal is opgebouwd uit kastanje houten palen, Douglas planken en wilgentenen. Alleen het dakje is van transparant materiaal om het toch zo licht mogelijk en droog te houden. We zijn er erg blij mee.

Nieuw plantseizoen

Op 6 januari start weer een druk plant seizoen. De laatste zieke essen worden binnenkort verwijderd en opgeslagen naast het middenpad en pleintje. Dus schrik niet van de zaagmachines. De essen zijn gemarkeerd met een wit kruis.

2019

Meer overzichten:

2017 -- 2018 -- 2019 -- 2020 -- 2021-- 2022


december 2019

Floriade parade

Het voedselbos gaan we nog mooier maken. Van de Floriade Parade van Growing Green Cities hebben we een bedrag ontvangen om aan kleurige bollen te besteden voor in het Voedselbos. We zijn daar heel dankbaar voor. We besteden het aan bollen die kunnen verwilderen en aan botanische tulpen en narcissen. Ook wordt een mix van bollen geplant die beestjes aantrekken die de processierups bestrijden. 

 

Op een aantal verhoogde plekjes langs het Avonturenpad, het nieuwe pad langs de boszoom, worden de tulpen en vroege voorjaarsbolletjes geplant. Er zijn diverse kleurige combinaties. Om dit alles mogelijk te maken hebben we in december de bolletjes geplant op twee zaterdagen.

 

In december werd de donatie aan het Voedselbos team uitgereikt!

16 oktober

Inloopavond

Inloopavond
Er komt een inloopavond over de voortgang van de verschillende ontwikkelingen in Park Uithof. Wij nodigen u daarom graag uit voor een bezoek op woensdag 16 oktober a.s. Iedereen is welkom en kan vrij binnenlopen tussen 17.30 – 20.00 uur in basisschool De Ark, Middenhof 210, 1354 EV Almere Haven.

Voor de ontwikkeling van Park Uithof werkt de gemeente Almere samen met een aantal partijen. Bij verschillende informatiekramen kunt u in gesprek gaan met: Stichting Belangen Park Uithof (Voedselbos), Stichting De Schoor (Jeugdland), projectontwikkelaar BUN en de gemeente Almere, die u graag alles over de ontwikkelingen in het gebied vertellen. Er wordt informatie gegeven over onder andere de uitvoering van plan Uithof, het parkgebouw met appartementen, de nieuwe vestiging van Jeugdland en het Voedselbos. 

 


juli 2019

Eikenprocessierups

 

 

Afgelopen zaterdag 13 juli is de 🌳🌳🐛eikenprocessierups🌳🌳🐛 gevonden op een aantal eiken in Park Uithof. Vooral in het voedselbos deel van het park, waar een 15-tal eiken staan langs het nieuwe pad, zijn de rupsennesten waargenomen. Neem voorzorgsmaatregelen als je daar wandelt, zoals lange broek en jas of lange mouwen kleding. Het voorkomen van de rups is al gemeld bij de Gemeente.

 

Meer informatie over de eikenprocessierups vind je op >> Wikipedia

Zie ook de gemeentelijke pagina hierover >> Eikenprocessierups Almere

Werkzaamheden in Park.

Februari 2019

 

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, zijn de werkzaamheden aan het park begonnen. Als eerste wordt het pad langs de Westerdreef aangelegd, door de firma Reimert. Het pad wordt verhardt met grauwacke split, dit lijkt een beetje op schelpen maar schelpen mogen niet meer. Omdat het pad vlak langs de Westerdreef loopt is het vooral in de winter erg open. Honden kunnen beter aan de lijn worden meegenomen. Langs het pad worden later dit jaar bomen en struiken ingeplant.

 

Ook is er al begonnen met de grondverplaatsingen rond Jeugdland. Het graven van de watergangen gebeurt weer later in het jaar.

 

Kaart van het Park na herinrichting >>>


Boerderijbrug Klaar

Januari 2019

 

Het werk aan de brug is klaar en de brug ziet er weer spic en span uit. De nieuwe brug is inmiddels alweer in gebruik genomen.


2018


Nieuwe voorzitter

Oktober 2018

 

Het bestuur van de Stichting Belangen Park Uithof heeft op 18 oktober afscheid genomen van Bep van Mil als voorzitter van het bestuur. Haar functie wordt overgenomen door Hans Zwennes, die al een tijdje secretaris was. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe secretaris. Ondertussen neemt de voorzitter ook de secretaris functie tijdelijk voor zijn rekening.

 

Het bestuur bedankt Bep van Mil voor haar jarenlange inzet voor de belangen van het park Uithof en wenst haar alle goeds in haar nieuwe woonplaats.

Boerderij brug wordt vervangen

Oktober 2018

 

De Boerderij brug, gelegen aan het Polderhof fietspad wordt in oktober/november 2018 vervangen door de gemeente Almere. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

 

Lees meer hierover op >>  werk aan bruggen

de boerderij brug  >>>


Wandeling/Fietstocht door de Laren/Park Uithof

 Augustus 2018

 

 

 

Op 4 september om 19.00 uur is er een wandeling en fietstocht door de Laren en het park Uithof.  De dames van het Voedselbos team wachten u op bij het Voedselbos en vertellen het verhaal daarover.

 

Voor opgeven en tijdstippen kijk in de agenda

 

Lees het verslag in het blog

Burendag

Augustus 2018 

 

Op 22 september doen we mee aan Burendag.

 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

 

Om 10.00 uur starten we. We gaan weer fruitbomen planten en een insectenhotel maken.

 

Er staat een kort verslag in de blog sectie van deze website

>> Blog burendag

 


Wilgenp@rk

augustus 2018 

 

Het Wilgenp@rk is een speelplaats in park Uithof nabij de school De Ark. Over aanleg en onderhoud zie de volgende pagina.


Herinrichting Park

mei 2018 

 

De plannen voor de herinrichting van Park Uithof staan op de gemeentelijke website onder plan de Laren.