Aanloop naar het Voedselbos

inloopavond Park Uithof

Juni 2016

De eerste plannen werden gepresenteerd tijdens een inloopavond bij de basisschool de Ark. Op de markt stonden een paar informatieborden over de toekomstige inrichting van het park, over Jeugdland en over het voedselbos.

De initiatiefnemers, Bep en Annemarie, van het voedselbos vertelden enthousiast over hun plannen en de landschapsarchitect gaf uitleg over de veranderingen die het park zelf zou ondergaan. Mensen werden opgeroepen in de herfst mee te doen aan de  workshops over permacultuur of zich op te geven voor informatie mails

De workshops permacultuur

wandeling park Uithof

In najaar 2016 werd er gestart met een serie van 5 workshops om het voedselbos voor te bereiden. Tijdens de workshops namen Eveline Stilma van Innoplant en Erwin Zwaan van de gemeente, de deelnemers mee door het permacultuur landschap en werd een concept inrichtingsplan voorbereid voor het voedselbos park Uithof. De meest wilde ideeën werden tijdens de brainstormsessies geopperd, sommige haalden het, sommigen ook weer niet.

 

De theorie van de permacultuur bleek voor enkele deelnemers iets te zwaar te zijn, er waren dan ook een paar afhakers. De groep die overbleef zette zich vooral op de laatste workshop erg in voor een goed plan.

 

Tijdens een wandeling door het park zelf konden de deelnemers zien waar onze plannen gerealiseerd zouden worden en hoe dat in de praktijk zou uitpakken.

 

Wat jammer was dat we niet direct aan de slag konden gaan omdat de uitvoering op zich liet wachten. Annemarie Westhoff wordt bedankt voor haar inzet om de workshops van de grond te krijgen en Harry Draai voor de steun en financiering van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij.


Permacultuur principes

Het inrichten van een voedselbos gaat volgens de permacultuur principes.

 

Permacultuur betekent met de natuur meewerken in plaats van ertegenin. Een mooie (moes)tuin kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een natuurgebiedje zijn, waar de bodemvruchtbaarheid stijgt in plaats van afneemt. Een plek waar vogels nestelen, vruchten rijpen, vlinders fladderen en bloemen bloeien. Een biodiverse plek die zorgt voor overvloed.

 

Bezig zijn met permacultuur betekent ook ervoor kiezen onderdeel van de oplossing te zijn.