Windbreekbos

Repareren wilgenpark

 

Onder de naam Kleinschalig Natuurbeheer Uithof is een groep bewoners sinds 2011 actief in Park Uithof. 

 

De vrijwilligers in de groep verzorgen de paden door de bosvakken van het Windbreekbos.  Ze maken takkenrillen waarin dieren een broed- schuilplaats vinden, en planten bloeiende struiken voor de bijen. Ook zijn er vogelkasten en vleermuiskasten opgehangen en is een insectenhotel geplaatst aan de zonzijde van de bosstrook.

De vrijwilligers helpen de knotgroep 'De Knoot' met het knotten van  de wilgen langs het Arkpad. Daarnaast wordt er waar nodig gesnoeid en worden graspaden door het hoge gras gemaaid op de velden achter de bosstrook. Tussendoor is er tijd voor drinken, koek en een praatje.

 

Het terrein, waar de bewoners actief zijn ligt tegenover de woningen van de Uithof en loopt vandaar richting Westerdreef en Arkpad.

 

Elke tweede zaterdag van de maand is er een Doe-dag vanaf 10.00 uur.

 

Meer weten over vrijwilliger worden? klik hier


Kaart natuurlijk beheer gebied in Park uithof

Natuur beheer Kaart

De vrijwilligers van dit beheergebied  in park Uithof hebben samen met Landschapsbeheer Flevoland deze beheerkaart met beheerplan opgesteld, in overleg met de gemeente Almere.

Van 2011 tot 2014 heeft Landschapsbeheer Flevoland de vrijwilligersgroep professioneel ondersteund met kennis en materiaal om de werkzaamheden te doen.

Vanaf 2014 werd de gemeentelijke subsidie aan Landschapsbeheer Flevoland stopgezet, waardoor Landschapsbeheer geen ondersteuning meer kon bieden. 

De vrijwilligersgroep is nog een aantal jaren vanuit de gemeente professioneel ondersteund door de groen -toezichthouder van Almere Haven. Inmiddels heeft de gemeente ook deze ondersteuning wegbezuinigd. 

Toch gaat de vrijwilligersgroep door met het onderhoud van dit beheergebied; nog steeds met ondersteuning van de groen-toezichthouder, die dit nu op vrijwilligersbasis voorzet omdat hij zeer betrokken is bij de vrijwilligersgroep.