Welkom op de website van Park Uithof

in Almere-haven


Agenda Vrijwilligers

 De Doe-dag in park Uithof vind plaats 

op zaterdag 8 oktober, Start 10 uur  

Elke week op woensdag- en donderdagmorgen
is er een doe-ochtend

vanaf 9.30 uur in het Voedselbos.


Kort nieuws

september 2022

Doe dag 10 september. Er was zwaar weer voorspeld, maar dat viel erg mee. Renny, onze koffie vrijwilligster, had voor ons een lekkere maaltijd bereid. Verder waren er veel kleine klusjes te doen

24 September deed ons park mee met Burendag van het Oranje Fonds, we vierden dat ons voedselbos al zo'n 5 jaar bezig is te groeien. Er was een workshop over het snoeien van fruitbomen en we hebben ook weer een stukje groen in het voedselbos geplant..

Lees ook het blog eens!

Over het fietsevent >> kriskras

Over de schouw >> park schouw

Over maaien >> sinus maaien

 Over >> het theaterfeest van 22 meiMeedoen?

Graag eerst aanmelden voor activiteiten!

Op doe-dagen kun je aan komen lopen.

Zie voor meer informatie de agenda!

Lees ook eens op de hondenpagina!


Park Uithof

Park Uithof ligt in Almere-haven, te midden van de groene wijk 'de Hoven' vlak bij het centrum. Het park is aangelegd als een landschapspark met heuvels en dalen, die leuke vergezichten geven. 

Uitzicht vanaf de Gouwenbrug
Uitzicht vanaf de Gouwenbrug

Een deel van het park is nu een voedselbos in opbouw. Talloze aangeplante fruit- en notenbomen zullen de komende jaren vrucht gaan dragen. Een nieuw wandelpad, een bijenstal, een amfitheater en een pergola zijn enkele van de nieuw aangelegde attributen in het Voedselbos park Uithof.

fruit
fruit

Het park bestaat verder uit de doorlopende singelgracht van Almere-haven, van waaruit te hoogte van het voedselbos twee waterarmen aftakken. De gracht en waterarmen splitsten het park in diverse delen  Tegenover de woonwijken, de Uithof en de Buitenhof ligt elk een deel van het park met daartussen het schiereiland met Jeugdland. Enkele terpen met bijzondere bomen verlevendigen dit park deel en bieden een mooi uitzicht op de omgeving. 

Waterarm bij Buitenhof
Waterarm bij Buitenhof

Ook is er een appartementencomplex 'de Havenaar' gebouwd in de uiterste noordwesthoek van het park. Vanaf september 2021 kijken bewoners op het park uit.

de Havenaar
de Havenaar

Tussen 2017-2020 is het park opnieuw ingericht. Daarbij is het oorspronkelijke middendeel van het park veranderd in een schiereiland waarop Jeugdland Haven zich gevestigd heeft. 

 

Het schiereiland wordt omringd door twee meanderende watergangen. Daarnaast loopt het vernieuwde fiets- en wandelpad, vanwaar je een mooi uitzicht hebt over de watergangen en grachten.

 

Jeugdland
Jeugdland

 Aan de Uithof kant van het park staat het oudste bos van Almere, het Windbreekbos, dat intact is gelaten. Hier bevindt zich ook een natuurlijke speelplaats, het Wilgen kasteel, nabij school de Ark.

Natuurlijke speelplek het wilgenkasteel
Natuurlijke speelplek het wilgenkasteelJeugdland

kaart jeugdland
kaart jeugdland

Midden in Park Uithof is een  beschermde plek waar gespeeld kan worden, hier is Jeugdland Haven gevestigd. Vanaf oktober 2020 worden daar onder andere hutten gebouwd en vele andere toffe dingen gedaan.

Meer informatie vind je op de website van de Schoor.Stichting Belangen Park uithof

Park Uithof in 2020
Park Uithof in 2020

De website is een initiatief van en wordt onderhouden door Stichting Belangen Park Uithof (SBPU). Deze stichting is opgericht met als doel de waardevolle natuur in het Park Uithof te beschermen en verbeteren.

De stichting wordt ondersteund door zo'n 1500 bewoners uit Almere-Haven en ondersteunt op haar beurt weer, de actieve vrijwilligers in het park.

Zij neemt deel aan overleggen met diverse instanties die betrokken zijn bij Park Uithof.

De stichting ondersteunt ook de vrijwilligers van het Voedselbos Park Uithof  en het Kleinschalig Natuurbeheer Uithof.

Herinrichting Park

De afgelopen jaren is het park opnieuw ingericht in het kader van plan 'de Laren'. Voor meer informatie over het ontwerp van het park en de westelijke groene wig, bekijk het Herinrichtingsplan Park Uithof op de pagina 'de Laren' van de Gemeente Almere.


foto's Winter - 2022