WilgenKasteel Park Uithof

Het ontstaan

 In het kader van het 40-jarig bestaan van basisschool De Ark werd in april 2017 een natuurlijke speelplek gerealiseerd van wilgentakken.

De locatie is op het veld naast De Ark, achter het speelveld met de metalen doelpalen.

Dit wilgenproject is tot stand gekomen door samenwerking  met de Kleinschalig natuurbeheergroep Uithof, basisschool De Ark en de Gemeente Almere.


situatie 2019

Soms loopt het niet zoals je voor ogen had. Dat is ook het geval geweest met de aanleg van het Wilgenpark. 

We hadden het idee van 3 wigwams en daartussen tunnels die de zaak verbonden zouden. De wilgentenen die daarvoor gebruikt werden, zouden geheel uitlopen en zou een mooie groene aanblik moeten geven.

Helaas, zoals iedereen kan constateren is de  stand in 2019 wel anders. De wigwams doen het nog redelijk goed, maar de tunnels zijn verdroogd.

Twee droge zomers zijn funest geweest. Het geheel ligt ook iets hoger dan de omgeving, zodat het grondwater ook de neiging heeft om weg te lopen.

 

In 2018 is het slechtste deel van de tunnels vervangen. Dit deel doet het nog redelijk.

 

Opening wilgenpark

foto's 2017

Wat we nu gaan doen, is de wigwams laten staan en enigszins fatsoeneren en het grootste deel van de tunnels weghalen. De klimbomen worden dan ook beter bereikbaar en het maaien van het gras gaat eenvoudiger.

 

En dan maar hopen dat de wortels diep genoeg gegroeid zijn en het restant in leven blijft. De regen die dit najaar gevallen is, is daar wel goed voor geweest.”situatie 2020

Op de Doe dag in november 2019 heeft de natuurbeheer groep het Wilgenp@rk onder handen genomen.

 

Alle dode takken zijn verwijderd en deze zijn gebruikt on bestaande takkenrillen op te hogen.

Het gevolg is dat de klimbomen nu weer makkelijk te bereiken zijn.

De klimbomen zijn ook ontdaan van uitsteeksels die pijn zouden kunnen doen als kinderen er op gaan klimmen, daarvoor liggen deze bomen tenslotte.

Die uitsteeksels zijn gedurende de tijd dat die bomen er liggen ontstaan. Je ziet het niet, maar je voelt het wel. En kinderhandjes zullen daar zeker last van hebben.

Voor ons dus de taak om daar de komende tijd meer aandacht aan te geven.

 

Kort nadat dit werk verricht was, is er door de gemeente gemaaid. Het ziet er nu weer goed uit.

het wilgenpark in december 2019

december 2019


Jan de wilgenman

Jan van Schaik, ook wel Jan de Wilgenman genoemd,  heeft het ontwerp voor het wilgenpark gemaakt en zorgde voor de uitvoering.

Levende wilgen

speelobject