· 

Bomenkap Westerdreef

Afgelopen week verspreidde de gemeente een nieuwsbrief over de abelen langs de Westerdreef. De gemeente wil deze bomen vervangen door andere jonge bomen.

Doordat het hier bomen langs een doorgaande weg betreft, is er geen inspraak met de buurten nodig.

 

De te kappen abelen staan ook aan de Noordkant van het Voedselbos, waar deze grenst aan de Westerdreef. Officieel horen de bomen niet bij het Voedselbos, maar bij de Westerdreef. Helaas is de scheidslijn in werkelijkheid lastig te trekken. En vormt de bosrand een geheel.

 

Er staat daar een dubbele rij forse bomen, zo'n 43 in getal. Deze bomen geplant in de jaren 80, zijn volgens de gemeente aan het eind van hun leeftijd en kunnen overlast bezorgen, door vallende takken en pluizen. Ook bij een storm kunnen ze omwaaien. Of dit echt zo is betwijfelen de bewoners en deze willen daarom een onafhankelijke second opinion over de staat van de bomen.

 

De abelen zijn een kruising van de witte abeel met de ratelpopulier, dus ze hebben veel eigenschappen van de laatste. Toch kunnen ze behoorlijk oud worden. Door de vette klei waarin ze staan, zijn ze eerder volgroeid geraakt dan verwacht. En omdat de stammen behoorlijk dik zijn, is het nu de tijd om de bomen te kappen en te vervangen voor nieuwe minder snel groeiende. bomen. De nieuwe bomen, iepen, zijn natuurlijk nog jong en hebben een smalle kroon, dus zullen ze op den duur lang niet zo imposant ogen als de abelen. De eerste jaren zal het behoorlijk kaal zijn langs de Westerdreef.

 

Tussen de abelen bij het voedselbos staan ook andere bomen, zie foto's, deze zullen waarschijnlijk ook sneuvelen bij het kappen van de abelen. Daarnaast is er nogal wat onder begroeiing van struiken als hazelaar, kornoelje, roos, hulst, en dergelijke. Samen met de bomen vormen ze een dikke haag van biomassa, die het geluid van de drukke verkeersweg tegen houd. Na het kappen zal de verkeershinder flink toe nemen. Wel komen er op sommige plekken wat wallen om het geluidsniveau laag te houden.

 

Voor het Voedselbos betekend het bericht van de gemeente, dat er minstens 43 bomen gekapt worden, plus de tussen groei. Vanaf het Avonturen pad kijk je dan zo de autoweg op. s'Nachts zullen de lampen van de auto's bij de toegangswegen direct het bos in schijnen. Het zou ook het vierde jaar op rij worden dat er in het Park gekapt wordt. Eerst voor Jeugdland, toen voor het voedselbos, daarna de zieke essen twee keer en nogmaals voor het voedselbos. 

 

Nieuwe aanplant houdt ook in dat de wortels weg gefreest moeten worden en dat er mogelijk een chemisch middel op de stronken wordt gesmeerd om wortelopslag tegen te gaan. Via de wortels kan dat middel ook bij de andere bomen terecht komen. Verder wordt er waarschijnlijk gras rondom de bomen gezaaid en zal de tussen groei verdwijnen. Wij hebben al wat keren voorgesteld om ter hoogte van het voedselbos een wal met eetbare inheemse struiken neer te zetten tussen de bomen, goed voor de vogels en het houd ook het geluid van de weg tegen.

 

Wat gaat er met het hout gebeuren vragen de bewoners zich ook af. De gemeente wil graag circulair zijn, dus misschien is er een goede duurzame bestemming voor de scheve stammen van de abelen. Of komen ze toch in de verbrandingsoven van de biomassa centrale terecht?

 

De mensen in de wijken die grenzen aan deze belangrijke toegangsweg van Almere-haven, zijn erg verontrust. De kaalslag langs de dreef zal het uitzicht op de weg opener maken en meer geluidshinder te weeg brengen. Ook is menigeen gehecht aan de groene uitstraling van de dreef en het bos gevoel dat de bomen geven bij rijden op de dreef. Het draagt bij aan het groene gevoel van Almere-haven.

 

Als straks met de Floriade bezoekers uit de hele wereld ook na afloop Almere-haven bezoeken, dan zien ze niet die groene oase die er nu is, maar een kaal ogende toegangsweg naar alle wijken. Dan is Almere-haven niet het visite kaartje van de stad meer.

 

Geef de abelen nog een paar jaar en doe aan onderhoud. Vervang de bomen gefaseerd en zet er verschillende soorten bomen voor terug, zodat de overlast in de toekomst  beperkt blijft.

 

Bosrand Westerdreef januari 2020