Stichting Belangen Park Uithof

De Stichting Belangen Park Uithof is in 2012 opgericht naar aanleiding van veranderingen in de bestemming van de Westelijke Groene Wig in Almere-Haven waardoor het park Uithof gevaar liep te verdwijnen om plaats te maken voor bebouwing. Op dit moment is het bestuur van de stichting partner in de herinrichting van het Park Uithof en begeleidt ze twee vrijwilligersgroepen, die actief in het parkbeheer uitvoeren.

Bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Belangen Park Uithof

bestaat per 25 februari 2020 uit:

 

De heer J.L. (Hans) Zwennes, voorzitter

De heer D.G. (Dennis) Boelhouwer, penningmeester

De heer R. (Rob) Lensen, secretaris

 

Doel van de stichting 

 

De stichting neemt deel aan overleggen ten behoeve van het park en ondersteunt de vrijwilligers bij hun activiteiten. Dit draagt bij aan de sociale samenhang van de omliggende wijken van het park.

 

 Vacatures

Er worden nieuwe bestuursleden gezocht voor diverse functies! Indien U belangstelling heeft, kun U zich melden  via het contactformulier 

--------------------- 

 

 Kamer van Koophandel nr. 55523730