Stichting Belangen Park Uithof

Park Uithof in 2020
Park Uithof in 2020

Deze website is een initiatief van en wordt onderhouden door Stichting Belangen Park Uithof (SBPU). Deze stichting is opgericht met als doel de waardevolle natuur in het Park Uithof te beschermen en verbeteren.

 

De stichting wordt ondersteund door zo'n 1500 bewoners uit Almere-Haven en ondersteunt op haar beurt weer, de actieve vrijwilligers in het park.

Zij neemt deel aan overleggen met diverse instanties die betrokken zijn bij Park Uithof.

 

Activiteiten

De stichting ondersteunt ook de vrijwilligers van het Voedselbos Park Uithof  en het Kleinschalig Natuurbeheer Uithof.

Herinrichting Park

De afgelopen jaren is het park opnieuw ingericht in het kader van plan 'de Laren'. Voor meer informatie over het ontwerp van het park en de westelijke groene wig, bekijk het Herinrichtingsplan Park Uithof op de pagina 'de Laren' van de Gemeente Almere.


Ontstaan

De Stichting Belangen Park Uithof is in 2012 opgericht naar aanleiding van veranderingen in de bestemming van de Westelijke Groene Wig in Almere-Haven waardoor het park Uithof gevaar liep te verdwijnen om plaats te maken voor bebouwing. Vanaf dat moment is het bestuur van de stichting partner in de herinrichting van het Park Uithof  geweest  en begeleidt ze twee vrijwilligersgroepen, die op kleine schaal actief beheer in het parkbeheer uitvoeren.

Bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Belangen Park Uithof

bestaat per 24 november 2021 uit:

 

De heer Chris van der Paardt, voorzitter

Mevrouw Christien Crevels, penningmeester

Mevrouw Ingrid Mommers, algemeen lid

De heer Robert Cornelisse, algemeen lid

 

 

Doel van de stichting 

 

De stichting neemt deel aan overleggen ten behoeve van het park en ondersteunt de vrijwilligersgroepen bij hun activiteiten. Dit draagt bij aan de sociale samenhang van de omliggende wijken van het park. 

--------------------- 

 

 Kamer van Koophandel nr. 55523730

 

Contact met het bestuur