Stichting Belangen Park Uithof

De Stichting Belangen Park Uithof is in 2012 opgericht naar aanleiding van veranderingen in de bestemming van de Westelijke Groene Wig in Almere-Haven waardoor het park Uithof gevaar liep te verdwijnen om plaats te maken voor bebouwing. Op dit moment is het bestuur van de stichting partner in de herinrichting van het Park Uithof  geweest  en begeleidt ze twee vrijwilligersgroepen, die op kleine schaal actief beheer in het parkbeheer uitvoeren.

Bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Belangen Park Uithof

bestaat per 24 november 2021 uit:

 

De heer Chris van der Paardt, voorzitter

Mevrouw Christien Crevels, penningmeester

Mevrouw Alice Bakker, secretaris

Mevrouw Ingrid Mommers, algemeen lid

De heer Robert Cornelisse, algemeen lid

 

Doel van de stichting 

 

De stichting neemt deel aan overleggen ten behoeve van het park en ondersteunt de vrijwilligersgroepen bij hun activiteiten. Dit draagt bij aan de sociale samenhang van de omliggende wijken van het park. 

--------------------- 

 

 Kamer van Koophandel nr. 55523730

 

Contact met het bestuur