Park beheer

Gemeente Almere

Het grootste deel van het Park onderhoud valt onder het groenbeheer van de Gemeente Almere.

Klachten daarover moeten dus daar heen gestuurd worden. Het beheer van het Park is tot nu toe minimaal geweest. Namelijk een keer per jaar maaien. 

 

De verwachting is dat na de herinrichting er meer geld voor het beheer beschikbaar komt. Want zoals het nu ontworpen is zal er ook meer geld nodig zijn. De plannen voor het beheer zijn in de maak.

 

Vrijwilligers

In Park Uithof zijn al enige tijd twee groepen vrijwilligers actief. De vrijwilligers onder de vleugels van de Stichting Belangen Park Uithof doen hier en daar kleine klusjes, die de gemeente niet oppikt. Zo onderhouden ze de struinpaadjes in de bosrand langs de Uithof, planten fruitbomen en fruitstruiken en maaien de bloemenweide in het Voedselbos.

 

Elke tweede zaterdag van de maand is er een DOE DAG waarbij de vrijwilligers aan de gang gaan en diverse klussen doen. Het is niet alleen nuttig, maar ook gezellig, want je leert buurtgenoten kennen en doet kennis op over de natuur.

 

Naast de vrijwilligersgroepen wordt er elke eerste zaterdag van de maand een vuilophaalronde georganiseerd, waarbij zwerfvuil wordt opgehaald. 

 Informatie over de beheergroepen

Meer informatie over de kleinschalige natuurbeheergroep:

Meer informatie over de voedselbos groep:

Meer informatie over de zwerfvuil rondes: