Park beheer

 In Park Uithof zijn al enige tijd twee groepen vrijwilligers actief. De vrijwilligers onder de vleugels van de Stichting Belangen Park Uithof doen hier en daar kleine klusjes, die de gemeente niet oppikt. Zo onderhouden ze de struinpaadjes in de bosrand langs de Uithof, planten fruitbomen en fruitstruiken en maaien de bloemenweide in het Voedselbos. Elke tweede zaterdag is er zodoende een vrijwilligersdag waarbij de vrijwilligers aan de gang gaan. Het is niet alleen nuttig, maar ook gezellig, want je leert buurtgenoten kennen en doet kennis op over de natuur.

 

Naast de vrijwilligersgroepen wordt er elke eerste zaterdag van de maand een vuilophaalronde georganiseerd, waarbij zwerfvuil wordt opgehaald. 

 

Het grootste deel van het Park onderhoud valt echter onder het groenbeheer van de Gemeente. Klachten daarover moeten dus daar heen gestuurd worden. Het beheer van het Park is tot nu toe minimaal geweest. We hopen dat na de herinrichting er meer geld voor het beheer beschikbaar komt. Want zoals het nu ontworpen is zal er ook meer geld nodig zijn.Meer informatie over de kleinschalige natuurbeheergroep:

Meer informatie over de voedselbos groep: