WilgenP@rk Park Uithof

Het ontstaan

 In het kader van het 40-jarig bestaan van basisschool De Ark werd in april 2017 een natuurlijke speelplek gerealiseerd van wilgentakken.

De locatie is op het veld naast De Ark, achter het speelveld met de metalen doelpalen.

Dit wilgenproject is tot stand gekomen door samenwerking  met de Kleinschalig natuurbeheergroep Uithof, basisschool De Ark en de Gemeente Almere.

situatie 2019

Soms loopt het niet zoals je voor ogen had. Dat is ook het geval geweest met de aanleg van het Wilgenpark. 

We hadden het idee van 3 wigwams en daartussen tunnels die de zaak verbonden zouden. De wilgentenen die daarvoor gebruikt werden, zouden geheel uitlopen en zou een mooie groene aanblik moeten geven.

Helaas, zoals iedereen kan constateren is de huidige stand wel anders. De wigwams doen het nog redelijk goed, maar de tunnels zijn verdroogd.

Twee droge zomers zijn funest geweest. Het geheel ligt ook iets hoger dan de omgeving, zodat het grondwater ook de neiging heeft om weg te lopen.

 

In 2018 is het slechtste deel van de tunnels vervangen. Dit deel doet het nog redelijk.

Wat we nu willen doen, is de wigwams laten staan en enigszins fatsoeneren. Het grootste deel van de tunnels weghalen. De klimbomen worden dan ook beter bereikbaar en het maaien van het gras gaat eenvoudiger.

 

En dan maar hopen dat de wortels diep genoeg gegroeid zijn en het restant in leven blijft. De regen die dit najaar gevallen is, is daar wel goed voor geweest.”

foto's 2017


Jan de wilgenman

Jan van Schaik, ook wel Jan de Wilgenman genoemd,  heeft het ontwerp voor het wilgenpark gemaakt en zorgde voor de uitvoering.

Levende wilgen

speelobject