· 

Vrijwilligerswerk

Het park is danig op de schop gegaan de afgelopen weken. Dat was geen reden om ons vrijwilligerswerk stil te leggen. Integendeel er is steeds meer te doen. Zo moeten de wilgen geknot worden, nestkastjes schoon gemaakt worden en de struinpaadjes bijgewerkt. Ook in het Voedselbos is een en ander te doen nu het nieuwe pad zijn voltooiing nadert. want de groenaannemer gaat op enkele plekken aan het werk. Afgelopen zaterdag zijn de beide vrijwilligers groepen dus flink bezig geweest. Maar extra hulp is altijd welkom. Met extra hulp kunnen we het park leuker maken. Zo is er zaterdag een geultje gegraven bij het bijenhofje om daar straks zaadjes in te planten.