de Bijen

de Bijenstal

In januari 2020 werd er in het Bijenhofje in het Voedselbos een stalletje voor de bijen gebouwd door de mannen van de Wilgenteen. Het stalletje is uit kastanje hout en Douglas hout geconstrueerd. Op de tafel kunnen meerdere bijenkasten komen te staan.

de bijen

In de kasten wonen gewone honingbijen. Er kunnen wel 20.000 bijen wonen als de kast in vol bedrijf is.

 

In de kast is een koningin die de eitjes legt. De eitjes worden verzorgd door werksters en de larven groeien over het algemeen uit tot nieuwe werksters. Als de omstandigheden gunstig zijn, worden er met speciaal voer, mannetjes (darren) en nieuwe koninginnen opgekweekt. Als de nieuwe koningin klaar is en ontpopt, dan neemt ze de kast over, de oude koningin zwermt dan uit met een deel van de werksters en gaat ergens een nieuwe kolonie vormen. Ze betrekken dan een nieuwe kast, is die er niet, dan moet de imker het bijenvolk vangen.

 

De werksters verzamelen nectar van bloemen in hun maag en stuifmeel in korfjes aan hun poten. Daarmee worden de larven gevoerd. Om te overleven in de winter maken de bijen honingcellen in de raten. De imker maakt daar honing van.

 

Van de honing in een kast en een goed bloeiseizoen kan de imker vele potjes honing maken, Als er honing te koop is kondigen we dat aan op de website en facebook.

Wilde bijen

Ook voor de wilde bijen is plaats in het Voedselbos. Op een aantal plekken zijn al insectenhotels neergezet.

 

Er zijn 350 wilde bijen soorten in ons land en bij elkaar bezoeken ze zo'n 500 plantensoorten. Er zitten specialisten in die alleen bepaalde planten bezoeken en soorten die meer op algemene planten vliegen.

 

In het voedselbos komen bloemenweides met inheemse bloemsoorten waar wilde bijen op af komen.

Vooral de paardenbloem en fluitenkruid, de gewone berenklauw en de klavers, zijn planten waar wilde bijen op te vinden zijn.

 

Voor wilde bijen moet er ook voldoende nestgelegenheid zijn. Ze nestelen bijvoorbeeld graag in holle plantenstelen, holtes in bomen en in holletjes in het zand.

honingbij

De honingbij, Europese bij, huisbij of westelijke honingbij is een vliesvleugelig, sociaal levend insect uit de familie van de bijen en hommels. De bij bevrucht de bloemen van de fruitbomen en is daarmee een nuttig insect.

Bijentelling

In het weekend van 18 en 19 april deed een recordaantal mensen mee met de Nationale Bijentelling en bracht een half uurtje tellend in de tuin of op het balkon door.

 

Imker

Een bijenhouder heet ook wel een imker! Ook de bijen in het voedselbos worden door een imker verzorgd. via het contactformulier kun je hem een vraag stellen.