De aanleg

De aanleg van het Voedselbos, Jeugdland en renovatie Park Uithof geschiedde in fases.

Omdat het aanvankelijk nogal lang duurde voor er ook maar iets  gebeurde, mochten de vrijwilligers uit de buurt in 2017 beginnen met het inrichten van kleine stukjes voedselbos. Dat inrichten gebeurde in overleg met de gemeente. Elke maand werd daarna een vrijwilligers dag georganiseerd om de mensen enthousiast te houden.

Tijdschema renovatie

2016

Planning,

Cursus permacultuur

 

2017

Einde cursus

Aanleg bloemenweide

Planten eerste fruitbomen

 

2018

Afscherming bloemenweide met hekje

Aanleg Bijenhofje

Aanplant Elzenbosje

Eerste kapronde

 

2019

Aanleg Avonturenpad

Tweede kapronde

Inplanten inheemse struiken plantsoen

Aanleg Kruidenheuvel

renovatie hoofdpad

 

2020

Bouw Bijenstal

Derde kapronde o.a. van de zieke essen

Inplanten fruit- en notenbomen

Bouw amfitheater

Bouw pergola

 

2021

Inplanten laatste fruit- en notenbomen

 


2017

Het eerste project in april 2017 was de aanleg van een bloemenweide in boskamer 3. De bloemenweide werd aangelegd als een grote cirkel in het midden van de boskamer. De grond werd eerst gefreesd en daarna ingezaaid met bloemzaden die het goed zouden doen op de stevige klei van het voedselbos. 

 

Later dat jaar, in het kader van Burendag, werden de eerste fruitbomen en fruitstruiken geplant in het bosje naast de bloemenweide. Omdat dit bosje in het warmste deel van het voedselbos ligt, was het uitstekend geschikt om warmte minnende fruitbomen, zoals perziken en abrikozen te planten. 

In het najaar werden er bollen geplant onder de vleugelnoot. 

Ook werden er borden ontworpen en neergezet met de tekst Voedselbos Park Uithof.

 

2018

In Januari was er een zware storm die een spoor van verwoesting door het park trok.

Op NL Doet in maart werd er een hekje rond de bloemenweide geplaatst,

De gemeente begon met het verwijderen van veel bomen, vooral  het toekomstige jeugdland werd ontdaan van zijn opgeschoten en verwilderde uiterlijk, eronder kwam een heuvelachtig landschap te voorschijn.

 

Ook werd een begin gemaakt met het Bijenhofje, de plek waar een imker een kast kan neerzetten. Dat gebeurde later in het jaar.

 

Na de zomer op Burendag werd er weer een stukje Voedselbos aangelegd, deze keer in het Elzenbosje nabij de boerderijbrug.

Ondertussen bleven de contact personen van het Voedselbos en SBPU in gesprek met de gemeente om plannen te ontwikkelen en de uitvoering daarvan te bespreken. Weer werd de uitvoering vertraagd omdat vergunningen niet rond waren.

 

Naast alle activiteiten in het Voedselbos zelf, gingen we nog naar een excursie bij een collega voedselbos in Almere.

Ook werd er een workshop Permacultuur in de praktijk georganiseerd onder begeleiding van Maranke Spoor.

 

2019

In het vroege voorjaar van 2019 begon men met de aanleg van de paden door het voedselbos. Het Avonturenpad, dat langs de Westerdreef slingert was al snel gereed. In Boskamer 1 werden fruitbomen geplant, Er Het Hoofdpad kwam in het najaar van 2019 gereed. En de kruidenheuvel werd in gebruik genomen.